Szent Máté Alapítvány


1. Az alapító neve: Római Katolikus Egyházközség

2. Az alapítvány neve: Szent Máté Alapítvány Kóka

3. Az alapítvány székhelye: 2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

4. Az alapítvány tevékenysége és célja

Az alapítvány a közhasznúsági tevékenységét, céljait(táblázatban foglalt összes tevékenység és cél vonatkozásában), Magyarország Alaptörvénye(2011.április 25.), a 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszbadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezet és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény figyelemben, illetve betartása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairol szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak végrehajtásában nyújtott segítségével, feladatok átvállalásával, támogatásával valósítja meg, továbbá a táblázatban külön feltüntetett jogszabályok alapján végzi a feladatát.

Alapítvány tevékenysége és célja:


Kulturális tevékenység A kókai Római Katolikus templom(műemlék) épületének (a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseihez kapcsolódoan) felújításához, külső és belső restaurálásához, ezek megalósulása után az állag megóvásához adományok gyüjtése. A befolyt adományok célszerű felhasználásának elősegítése, a templom közterületi, a plébánia közterületi és saját tulajdonú, valamint a kápolna külső környezetének (az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény előírásaihoz kapcsolódóan) rendbetétele és annak fenntartása.
Sporttevékenység Szabaidős és hobbitevékenység Közösségi és kulturális programok szervezése és lebonyolítása, sporttevékenységének támogatása (táborok, ifjúségi találkozok, képzések, stb.), valamint ezek anyagifeltételeinek megteremtése
Foglalkozási csoportok összefogó tevékenység Az alapítvány támogatni kívánja az ifjúsággal foglalkozó nevelők és közremüködők lelkivezetői-képzésekben, és egyébb - az alapítvány céljait szolgáló - képzésekben való részvételét.
Oktatási tevékenység a, A magyar ifjúság, különösen az alpítói egyházközséghez tartozó gyermekek, fiatalok, egészséges, erkölcsös és vallásos nevelésének előmozdítása, a nevelés szervezeti és anyagi keretinek biztosítása. b, Az óvodai és iskolai keresztény neveléshez szükséges anyagi eszkozok, illetve a nevelési lehetőségének biztosítása.
Az egyházközség felnőtt tagjainak keresztény lelkiségi mozgalmakban, lelkigyakorlatokon, találkozókon valü részvételének segítése, támogatása.
Szociális tevékenység Az egyházközség rászuroló csalásjainak és tagjainak (idős, beteg, hátrányos helyzetekben élő, stb.) a támogatása
Környezetvédelmi tevékenység A település természeti és épített környezetének védelme, különös tekintettel a kókai egyházközséghez szorosabban kötödő épületek és környezetük állopáta.
Településfejlesztési tevékenység A telpülés képének, használhatóságának elősegítése a rendelkező források fekhasználásával (az épített környezet alakításáról és védelméről szülü 1997. évi LXXVIII. törvény előírásaihoz kapcsolódóan).


A kuratórium tagjai:

1, Sóti József István /2243 Kóka, Szent Flórián u. 14./ kuratóriumi elnök
2, Domján János /2243 Kóka, Pesti út 19./
3, Koncz József /2243 Kóka, Homok u.6/

A kuratórium tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el, ezért sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem kaphatnak, munkájuk során felmerülő indokolt költségeket az Alpítvány megtéríti.


1%-hoz adószám:
18713628-1-13